GEL HARD.png

GEL HARD: ESCLARECENDO DÚVIDAS

O GEL CONSTRUTOR PODE SER USADO PARA A CAPA BASE

PODE COLOCAR O GEL HARD EM CIMA DA UNHA NATURAL?

TOP COAT - HARD OU SOAK OFF?

TIPOS DE GEL INDICADOS PARA CURVATURA